რეგისტრაცია
29/სექტემბერი

Tbilisimarathon

2019
ღონისძიების შესახებ

რეგისტრაციის გავლა შესაძლებელია 2019 წლის 27 სექტემბრამდე

რეგისტრაციის გავლა შესაძლებელია 2019 წლის 27 სექტემბრამდე

იმ შემთხვევაში, თუ რეგისტრაციას გაივლით 30
 აგვისტომდე, თქვენს BIB ნომერზე დატანილი იქნება თქვენი სახელი და გვარი. 

თქვენი BIB ნომრის მიღებას შეძლებთ, 27 და 28 სექტემბერს 12:00–21:00 შუალედში თბილისიმარათონის სარეგისტრაციო პუნქტში, რომლებიც განთავსებული იქნება თბილისის დიდი საკონცერტო დარბაზის (ფილარმონია) წინ. ასევე 29 სექტემბერს სტარტის წინ პირველი კლასიკური გიმნაზიის შენობაში დილით 07:30-08:30 პერიოდშიგთხოვთ თან იქონიოთ პირადობის მოწმობა ან პასპორტი და არ დაგავიწყდეთ თქვენი საასპარეზო ნომერი (შეამოწმეთ ელ. ფოსტის ან სმს-ის მეშვეობით (მოკლე ტექსტურ შეტყობინებას მიიღებენ მხოლოდ საქართველოს მოქალაქეები). ასევე შესაძლებელია, რომ თქვენს ნაცვლად საასპარეზო ნომრის ასაღებად თქვენი წარმომადგენელი მოვიდეს.

გთხოვთ გაითვალისწინოთ, რომ დარეგისტრირებასა და საასპარეზო ნომრების აღებას მხოლოდ აღნიშნულ პერიოდში არის შესაძლებელია. იმ შემთხვევაში, თუ საასპარეზო ნომრის ასაღებად მონაწილე (ან მისი წარმომადგენელი) არ გამოცხადდება, ნომერი ავტომატურად გაუქმდება.

თქვენი ნომრის სხვა მონაწილისთვის გადაცემა დაუშვებელია. საასპარეზო ნომრები უნდა დაიმაგროთ სხეულის წინა მხარეს. საასპარეზო ნომერი არ უნდა იყოს დაკუჭული ან დაზიანებული.

რეგისტრაციის საფასური:

  • ნახევარმარათონი (21.1 კმ) - 20 ლარი
  • 10კმ გარბენი - 15 ლარი
  • ბავშვების რეგისტრაცია უფასოა

გასარბენი მანძილი

0.5კმ
ბავშვთა გარბენი
1.2კმ
ბავშვთა გარბენი
10კმ
10კმ გარბენი
21კმ
ნახევარმარათონი

ნახევარმარათონი

ნახევარმარათონი (21,097 კმ) სრულად შეესაბამება AIMS ის სტანდარტებს და მოიცავს ორ წრეს.

ორგანიზატორი უზრუნველყოფს დროის აღრიცხვას და სპეციალური მედალს მათთვის, ვინც ფინიშის ხაზს გადაკვეთს. ფინიშერთა სია და პერსონალური სერთიფიკატი ხელმისაწვდომი იქნება ჩვენს ვებგვერდზე. გარბენი დაიწყება 09:00 საათზე. თბილისიმარათონი 

გარბენის დასრულების შემდეგ გაიმართება Pasta Party და დაჯილდოვების ცერემონია.

მნიშვნელოვანია!: თქვენ უნდა გაირბინოთ ის გარბენი, რომელზეც ხართ დარეგისტრირებული. მორბენლებს, რომლებიც დარეგისტრირდებიან ნახევარ მარათონზე და არ დაასრულებენ დისტანციას არ ჩაეთვლებათ შედეგი. 

ბავშვთა გარბენი

500 მ. გარბენი 6-დან 11 წლამდე ბავშვებისთვის.

1.2 კმ. გარბენი 11-დან 15 წლამდე მოზარდებისთვის.

თითო კატეგორიაში მონაწილეთა რაოდენობა შეზღუდულია 250-მდე.

საასპარეზო ნომრების აღება შესაძლებელი იქნება 28 და 29 სექტემბერს დიდი საკონცერტო დარბაზის (ფილარმონია) წინ მოწყობილ თბილისიმარათონის სარეგისტრაციო პუნქტში 10:00-დან 21:00 საათამდე. გარბენი დაიწყება 09:10 საათზე. სერთიფიკატი და დროის აღრიცხვა არ იქნება უზრუნელყოფილი. ყველა მონაწილე, რომელიც გადაკვეთს ფინიშის ხაზს, მიიღებს სპეციალურ მედალს. ფინიშის ტერიტორიაზე ბავშვებისთვის მოწყობილი იქნება სპეციალური გასართობი კუთხე. 

10კმ გარბენი

ორგანიზატორი უზრუნველყოფს დროის აღრიცხვას და სპეციალური მედალს მათთვის, ვინც ფინიშის ხაზს გადაკვეთს. ფინიშერთა სია და პერსონალური სერთიფიკატი ხელმისაწვდომი იქნება ჩვენს ვებგვერდზე. გარბენი დაიწყება 09:00 საათზე. თბილისიმარათონი

გარბენის დასრულების შემდეგ გაიმართება Pasta Party და დაჯილდოვების ცერემონია

მნიშვნელოვანია!: თქვენ უნდა გაირბინოთ ის გარბენი რომელზეც ხართ დარეგისტრირებული, მორბენლები რომლებიც დარეგისტრირდებიან 10კმ-ზე და მსვლელობისას გადაწყვეტენ ნახევარმარათონის გარბენას არ ჩაეთვლებათ ნახევარმარათონის შედეგი.

ზოგადი ინფორმაცია

რეგისტრაციის დასრულებისთანავე, თქვენ ავტომატურად ხდებით „თბილისიმარათონის“ მონაწილე. იმ შემთხვევაშიც, თუ თქვენ ვერ დასწრებით ღონისძიებას, თუნდაც ამის მიზეზი თქვენი ჯანმრთელობის მდგომარება იყოს, თქვენ ვერ შეძლებთ დაიბრუნოთ რეგისტრაციის საფასური. ასევე, თქვენ ვერ მოითხოვთ რეგისტრაციის საფასურის გადატანას შემდეგი წლის ღონისძიებაზე.

თუ ორგანიზატორი გახდება იძულებული შეიტანოს ცვლილებები ღონისძიებაში, გააუქმოს ღონისძიება გაუთვალისწინებელი მიზეზების გამო, ფორს მაჟორის შემთხვევაში, უსაფრთხოების მიზეზების ან ოფიციალური ბრძანების საფუძველზე, იგი არ იქნება ვალდებული მონაწილეს აუნაზღაუროს რეგისტრაციის თანხა. ორგანიზატორი ასევე არ არის ვალდებული აანაზღაუროს რაიმე სახის ფინანსური თუ ქონებრივი ზარალი, რომელიც გამოწვეული არ არის მისი ოფიციალური წარმომადგენლის ან დამხმარე აგენტების მიერ. ორგანიზატორი, მისი კანონიერი წარმომადგენლები ან დამხმარე აგენტები პასუხისმგებლობას იღებენ მონაწილის ჯანმრთელობის ან სხვადასხვაგვარ დაზიანებებზე მხოლოდ მათი ბრალეულობის გამოკვეთის შემთხვევაში.

საინფორმაციო პუნქტი / პირადი ნივთები და ტანსაცმელი / დაკარგული ნივთები

თბილისის კლასიკური გიმნაზიის შენობაში განთავსებული იქნება საინფორმაციო პუნქტი, სადაც თქვენ შეძლებთ მიიღოთ შესაბამისი ინფორმაცია ღონისძიების შესახებ. აგრეთვე შეგიძლიათ გარბენის დღეს პირადი ნივთები, ტანსაცმელი ან სპორტული ჩანთა ჩააბაროთ 07:30 – 13:00 საათის შუალედში. გთხოვთ, სპეციალური სამაგრი, რომელიც თქვენს საასპარეზო ნომერთან ერთად მიიღეთ, მიამაგროთ თქვენს ჩანთას. პირადი ნივთების დაბრუნებას გარბენის დასრულებისთანავე, თქვენი ნომრის წარმოდგენის საფუძველზე შეძლებთ. მიუხედავად იმისა, რომ თქვენი ნივთები იქნება სათანადოდ დაცული, ორგანიზატორი პასუხისმგებელი არ არის ნივთების უსაფრთხოებაზე.

ნივთის დაკარგვის, ან სხვისი ნივთის პოვნის შემთხვევაში გთხოვთ მოგვმართოთ საინფორმაციო პუნქტთან კვირას 29 სექტემბერს 07:30 – 13:00 საათის შუალედში.

ჯანმრთელობა

სისტემატურად აკონტროლეთ ფიზიკური მდგომარეობა. გაითვალისწინეთ, რომ სტარტთან უნდა გამოცხადდეთ შესაბამის ფიზიკურ ფორმაში. თითოეულ გარბენში მონაწილეობა თქვენივე რისკია.
ჩვენი რეკომენდაცია მორბენლებს: გთხოვთ გარბენამდე შეამოწმოთ თქვენი ჯანმრთელობის მდგომარეობა! თუ არ გსურთ, რომ საკუთარი ჯანმრთელობა საფრთხის ქვეშ დააყენოთ, გთხოვთ, გაიაროთ სამედიცინო შემოწმება წელიწადში მინიმუმ ერთხელ.

ოფიციალური აღიარება

კომპანია ჰაიდელბერგცემენტის მიერ ორგანიზებული 10კმ გარბენი და ნახევარმარათონი "მარათონებისა და გრძელ დისტანციებზე გარბენების საერთაშორისო ორგანიზაციის" (AIMS) მიერ არის ოფიციალურად აღიარებული .

ნახევარმარათონი და 10კმ გარბენი ორგანიზებულია მძლეოსანთა საერთაშორისო ფედერაციის (IAAF) წესებისა და სტანდარტების მიხედვით. ღონისძიებაში ჩართულნი იქნებიან საქართველოს ეროვნული ფედერაცია „სპორტი ყველასათვის“ მსაჯები და მწვრთნელები.

 

დროის შეზღუდვა

ნახევარმარათონისთვის დროის შეზღუდვა განისაზღვრება 13:00 საათით, რის შემდეგაც გზა გაიხსნება ავტომანქანებისთვის. თუ თქვენ ამ დრომდე ვერ მოახერხებთ ფინიშის ხაზის გადაკვეთას, გთხოვთ გადაინაცვლოთ ტროტუარებზე და უსაფრთხოების ნორმების დაცვით დაბრუნდეთ ფინიშის მონაკვეთზე.

მოთხოვნები

10კმ გარბენისა და ნახევარმარათონში მონაწილეობა შეუძლია ყველა მსურველს 16 წლის ზემოთ.

მარათონის განრიგი