რეგისტრაცია
ზრდასრულები (16 წლიდან)
ბავშვთა გარბენი (5-15 წელი)
i
ბავშვი უნდა იყოს ამ ასაკის მარათონის დღისთვის
კომპანიები და გუნდები